Bảo hiểm Prudential cố tình gây khó dễ cho khách hàng?

Toàn cảnh tăng lương từ 1-7-2024

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội xem xét, cho ý kiến về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1-7-2024.
Toàn cảnh tăng lương từ 1-7-2024- Ảnh 1.