Bảo hiểm Prudential cố tình gây khó dễ cho khách hàng?

Đời sống

Thông tin nơi cư trú trên thẻ căn cước từ ngày 1/7

3 giờ trước

Tại Thông tư 17/2024/TT-BCA, Bộ Công an đã hướng dẫn cách xác định thông tin nơi cư trú trên thẻ thẻ căn cước từ ngày 1/7.