Bảo hiểm Prudential cố tình gây khó dễ cho khách hàng?

Kinh tế

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2030

1 giờ trước

Ngày 22/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã tiến hành xem xét Tờ trình về điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 do Chính phủ trình.