Bảo hiểm Prudential cố tình gây khó dễ cho khách hàng?

[Infographic] Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn

Ngày 31/3, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Đoàn Minh Huấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.

[Infographic] Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn - Ảnh 1.