Bảo hiểm Prudential cố tình gây khó dễ cho khách hàng?

Đời sống

Ý kiến trái chiều quanh đề xuất học sinh, sinh viên làm thêm không quá 20 giờ mỗi tuần

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến dự thảo Luật Việc làm sửa đổi, học sinh, sinh viên từ 15 tuổi trở lên được làm việc bán thời gian nhưng không quá 20 giờ mỗi tuần trong kỳ học, không quá 48 giờ một tuần trong kỳ nghỉ.