Bảo hiểm Prudential cố tình gây khó dễ cho khách hàng?

Quốc hội sẽ xem xét giảm thuế GTGT, tăng vốn cho một ngân hàng

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có văn bản số 2295 thông báo kết luận của UBTVQH về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Bổ sung 4 nội dung vào dự kiến chương trình

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) bổ sung các nội dung sau vào dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 5 để trình Quốc hội xem xét, thông qua:

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tp. Hồ Chí Minh;

Việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia;

Giao Chính phủ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội hoàn thiện hồ sơ tài liệu để trình lại Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (tại phiên họp hoặc bằng văn bản).

Xem xét, quyết định chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; dự thảo Nghị quyết về việc giảm thuế giá trị gia tăng.

Đối với các nội dung UBTVQH đã xem xét, cho ý kiến, UBTVQH đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội rà soát lại toàn bộ nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách bảo đảm đầy đủ thủ tục, nhất là khẩn trương hoàn thành việc thẩm tra chính thức để gửi sớm tài liệu đến các vị đại biểu Quốc hội.

Chính sách - Quốc hội sẽ xem xét giảm thuế GTGT, tăng vốn cho một ngân hàng

Quang cảnh một phiên họp của Quốc hội.

Đối với dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, do UBTVQH đã xem xét, cho ý kiến và thống nhất đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 (tại Kỳ họp thứ 5), nên đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ động trong việc thẩm tra theo quy định.

Đối với 2 dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và dự án Luật Đường bộ, hiện nay Đảng đoàn Quốc hội báo cáo Bộ Chính trị cả 2 phương án để trình Quốc hội xem xét, quyết định (trình Quốc hội 2 dự án này tại Kỳ họp thứ 6 hoặc trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5).

UBTVQH đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh và cơ quan soạn thảo chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, trong đó việc thẩm tra chính thức phải được thực hiện theo đúng quy trình.

Nghiên cứu, làm rõ các nội dung đề nghị thí điểm

Đối với 3 nội dung Chính phủ đề nghị bổ sung: Dự thảo Nghị quyết về thí điểm việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có;

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ;

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và một số kiến nghị, Tổng Thư ký Quốc hội đã có văn bản số 2276 thông báo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các đề nghị của Chính phủ tại tờ trình số 170, tờ trình số 179, tờ trình số 188, tờ trình số 199.

Đối với 2 dự thảo Nghị quyết thí điểm, UBTVQH đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, làm rõ các nội dung đề nghị thí điểm, trong đó, việc thực hiện thí điểm cần phải có địa chỉ thời gian, giới hạn cụ thể, không quy định như một đạo luật khác song song với luật hiện hành]; hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 6 hoặc vào thời gian phù hợp.

Đối với tình hình thực hiện Nghị quyết số 43 của Quốc hội, UBTQVH đề nghị Chính phủ tiếp tục quyết liệt tổ chức thực hiện Nghị quyết số 43.

Đồng thời, đánh giá toàn diện hơn việc thực hiện, hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBTVQH để xem xét, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 và báo cáo tổng kết tại kỳ họp giữa năm 2024 theo quy định tại khoản 2, Điều 8 của Nghị quyết số 43.