Dấu hiệu phân biệt giữa sốt xuất huyết và Covid-19

Sốt xuất huyết và Covid-19 đều là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch do virus. Hai bệnh tuy triệu chứng ban đầu giống nhau nhưng có những điểm đặc trưng riêng.

Infocus - Info: Dấu hiệu phân biệt giữa sốt xuất huyết và Covid-19

Link nội dung: http://tapchidautuvietnam.com/info-dau-hieu-phan-biet-giua-sot-xuat-huyet-va-covid-19-a10407.html