Bảo hiểm Prudential cố tình gây khó dễ cho khách hàng?

Gần 2.000 hợp đồng BĐS 'thiếu' kê khai thuế: Rà soát, xử lý nghiêm

Để khắc phục tình trạng hoạt động chuyển nhượng bất động sản đã có hợp đồng công chứng nhưng chưa kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, Thành ủy TP Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp chây ỳ, không thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Cụ thể, các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổ chức tuyên truyền, vận động, đôn đốc, yêu cầu các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đã có hợp đồng công chứng mua, bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng chưa kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính. Đối với các trường hợp chây ỳ, không thực hiện nghĩa vụ tài chính thì có biện pháp cụ thể để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chi cục Thuế khu vực TP Thanh Hóa - Đông Sơn chỉ đạo các đội thuế liên phường, xã phối hợp chặt chẽ với Đảng uỷ, UBND, hội đồng tư vấn thuế phường, xã có văn bản gửi đến các chủ đầu tư trúng đấu giá các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, dự án đấu thầu dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố để thống kê các trường hợp tổ chức, cá nhân giao dịch bất động sản bằng hợp đồng mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hoàn thành trước ngày 15/9/2023.

Trước đó, Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp, đề nghị cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá cung cấp các hợp đồng công chứng mua, bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất trong năm 2021 để kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ ngân sách nhà nước.

Kết quả rà soát đến 30/6/2022 cho thấy, trên địa bàn thành phố Thanh Hoá còn nhiều hợp đồng chuyển nhượng bất động sản đã công chứng nhưng chưa đăng ký kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và làm thủ tục đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo danh sách rà soát, có tới gần 2.000 hợp đồng đã được công chứng; địa chỉ thửa đất có trong hợp đồng thuộc địa bàn TP Thanh Hoá; tên người mua, bán đất ở có địa chỉ ở trong và ngoài tỉnh.

Để tăng cường quản lý nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn, Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá đã đề nghị UBND TP Thanh Hoá chỉ đạo cơ quan chức năng Chi cục Thuế, Công an thành phố, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND các phường, xã có trách nhiệm tổ chức triển khai quản lý thu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Cơ quan này giao cho Chi cục Thuế khu vực TP Thanh Hoá - Đông Sơn chủ trì, tham mưu cho UBND TP Thanh Hoá xây dựng kế hoạch triển khai để yêu cầu tổ chức, cá nhân đã mua, bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và hoàn thành thủ tục đăng ký đất đai theo quy định.