Bảo hiểm Prudential cố tình gây khó dễ cho khách hàng?

Chính phủ chính thức trình Quốc hội tăng 30% mức lương cơ sở từ ngày 1/7

Trong thời gian chưa đủ điều kiện bãi bỏ mức lương cơ sở, Chính phủ đề nghị tiến hành điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%), áp dụng từ ngày 1/7/2024.

Chiều 25/6, Chính phủ báo cáo Quốc hội các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024.

Tăng 30% mức lương cơ sở

Trình bày báo cáo, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận thống nhất chủ trương để Chính phủ báo cáo Quốc hội triển khai thực hiện việc tăng lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp xã hội từ 1/7.

Chính phủ chính thức trình Quốc hội tăng 30% mức lương cơ sở từ ngày 1/7- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Như Ý

Cụ thể, sẽ thực hiện đầy đủ 2 nội dung cải cách tiền lương khu vực doanh nghiệp theo đúng Nghị quyết số 27-NQ/TW, gồm: Điều chỉnh tăng 6% mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động, từ ngày 1/7/2024; và quy định cơ chế tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước, áp dụng từ ngày 1/1/2025.

Đối với khu vực công, từ ngày 1/7 sẽ bổ sung chế độ tiền thưởng bằng 10% quỹ lương cơ bản, gắn với đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc, tạo được động lực làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Về cải cách tiền lương khu vực công, Chính phủ đề nghị trong thời gian chưa đủ điều kiện bãi bỏ mức lương cơ sở thì sẽ tiến hành điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%), áp dụng từ ngày 1/7/2024.

Tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Đối với các cơ quan, đơn vị đang được áp dụng các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương, Chính phủ đề nghị Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục chỉ đạo rà soát lại toàn bộ khung khổ pháp lý để trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị đang được thực hiện cho phù hợp; thực hiện bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6/2024 của cán bộ, công chức, viên chức với tiền lương từ ngày 1/7/2024 sau khi sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù.

Trong thời gian chưa sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ chế này thì thực hiện mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng theo cơ chế đặc thù từ ngày 1/7/2024 bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 6/2024. Trường hợp tính theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm từ ngày 1/7/2024 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung.

Ngoài ra, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024 như sau: Tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, đồng thời đối với người đang hưởng lương hưu trước năm 1995; trường hợp sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh tăng 0,3 triệu đồng/tháng.

Cùng với đó, trợ cấp ưu đãi người có công theo mức chuẩn trợ cấp từ 2.055.000 đồng lên 2.789.000 đồng/tháng (tăng 35,7%); giữ nguyên tương quan hiện hưởng các mức trợ cấp ưu đãi người có công so với mức chuẩn trợ cấp; Trợ cấp xã hội theo mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng (tăng 38,9%).