Bảo hiểm Prudential cố tình gây khó dễ cho khách hàng?

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan bổ nhiệm nhiều lãnh đạo vụ, cục

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo nhiều đơn vị chức năng thuộc bộ này giữ các chức vụ: Vụ trưởng, vụ phó, phó cục trưởng

Chiều 14-11, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo nhiều đơn vị chức năng thuộc bộ này.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm bà Trần Thị Trang, quyền Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ BHYT. Thời gian giữ chức vụ của bà Trang là 5 năm.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan bổ nhiệm nhiều lãnh đạo vụ, cục - Ảnh 1.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Trang. Ảnh: Trần Minh

Cùng đó, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm ông Đỗ Trung Hưng, Phó Vụ trưởng phụ trách điều hành Vụ Pháp chế giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Pháp chế. Thời gian giữ chức vụ của ông Hưng là 5 năm.

Ông Phạm Vũ Hoàng, Phó Tổng Cục trưởng phụ trách quản lý, điều hành Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Dân số và giao ông Hoàng phụ trách quản lý, điều hành cho đến khi kiện toàn được chức vụ Cục trưởng Cục Dân số.

Bà Hoàng Thị Thơm, Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế, được bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Dân số. Bổ nhiệm ông Dương Huy Lương, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng bổ nhiệm lại 2 phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị ở cương vị công tác vừa được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, lãnh đạo các vụ/cục sẽ phát huy hết khả năng công tác, tinh thần đoàn kết để cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vì sự nghiệp phát triển chung của ngành y tế.